P1170242P1170252P1170237
Asud siin: Vastemõisa lasteaed

Meie lasteaed avati 02.01 2007. aastal. Oleme Põhja-Sakala Vallavalitsuse allasutus.

Tööaeg: 6.45 -18.00

Kontakttelefon: 439 7295

e-post: la.vastemoisa@suure-jaani.ee

 

 

Missioon:

Lapse mitmekülgse arengu toetamine ja kooliks ettevalmistamine kaasates lapsevanemaid.

 

Visioon:

Lasteaed Päevalill on turvaline, laste tervist, heaolu ja arengut väärtustav kaasaegse kasvukeskkonnaga lasteaed.

 

Põhiväärtused:

KOOSTÖÖ - kõigi osapoolte vahel hästi toimiv koostöö, mis põhineb usaldusel, lugupidamisel ja sõbralikkusel

HOOLIVUS - hoolime igast lapsest ja üksteisest

LOOVUS - arendame laste loomingulisust ja fantaasiat

RÕÕM - peame oluliseks lasteaeda, kus on rõõmsad ja positiivsed lapsed ning täiskasvanud

AVATUS - peame oluliseks arenemisvõimelisust ja oleme vastuvõtlikud uuendustele

TERVIS JA TURVALISUS - meil on turvaline keskkond ja positiivne õhkkond

 

Midagi tähtsat:

 

Oleme liitunud programmiga "Kiusamisest vabaks!"

 

 

Kuulume tervist edendavate lasteaedade võrgustikku.

Please activate JavaScript in your browser.

» Sitemap