P1170252P1170237P1170242
Asud siin: Algus > Projektid

2023/24 õa sai toetust KIK-i projekt "Võilillede õppereis tallu", mille raames osaleb Võilille rühm MTÜ Metsaelu õppeprogrammis "Koduloomad talus".

***

Sinilille rühm osaleb 2023/2024. õppeaastast Tervisekassa poolt korraldatavas suutervist edendavas projektis Suukool: 4-5–aastaste laste rühmades igapäevane juhendatud hambapesu, mille eesmärgiks on parandada laste hammaste tervist ja tõsta suutervisealast teadlikkust. Suukool varustab lasteaiarühmad hambaharjade, -pastade, juhiste ja muu vajalikuga. Juhendatud hambapesu korraldamisel on oluline roll õpetajal, kes viib igapäevaselt lasteaiarühmas läbi hambapesu vastavalt rühma päevakavale – soovitavalt enne lõunaund.

***

Osalesime 2016.-2018.a KIK-i poolt finatseeritavas projektis Vastemõisa lasteaia Võilille ja Sinilille rühmade looduse uurimisretked.

***

2019. a ProgeTiigri seadmete taotlusvoorus hangiti lasteaiale erinevaid robootika vahendeid. 

 

 

***

1.veebruaril 2016 avati lasteaias projekti Uute lasteaiakohtade loomine Suure-Jaani vallas raames kolmas rühm. Rühmas on kohti 10 lapsele. Rühma avamist toetas Euroopa Liidu Sotsiaalfond. 

Please activate JavaScript in your browser.

» Sitemap