Vastemõisa lasteaed PÄEVALILL

Vastemõisa lasteaed PÄEVALILL


Meie lasteaed avati 02.01 2007. aastal. Oleme Põhja-Sakala Vallavalitsuse allasutus.

Aadress:
Vastemõisa küla
Põhja-Sakala vald
71301 Viljandimaa

Registrikood:75034525

telefon: 4397295 
e-post: la.vastemoisa@suure-jaani.ee


Meie lasteaed osales ProgeTiigri seadmete taotlusvoorus ja saime lasteaiale erinevaid robootika vahendeid. 2019/2020 õppeaastal oleme planeerinud erinevaid seadmeid õppetegevustes kasutada.

 


1.veebruaril 2016 avati lasteaias projekti Uute lasteaiakohtade loomine Suure-Jaani vallas raames kolmas rühm. Rühmas on kohti 10 lapsele. Rühma avamist toetas Euroopa Liidu Sotsiaalfond.


Osaleme KIK-i poolt finatseeritavas projektis Vastemõisa lasteaia Võilille ja Sinilille rühmade looduse uurimisretked.

Hoolekogu:  Pille Saar (hoolekogu esimees), Katrin Aavik (hoolekogu aseesimees), Elis Liiva (protokollija), Tea Roosimägi (õpetajate esindaja) ja Põhja-Sakala vallavalitsuse haridusspetsialist või tema kohusetäitja - lasteasutuse pidaja esindaja

Alus: Põhja-Sakala Vallavalitsuse korraldus nr 557, 15.09.2020, pedagoogilise nõukogu 31.08.2020 protokoll nr 1-4/1, lastevanemate 10.09.2020 koosoleku protokoll nr 2-5/1 

2019 aastal ühinesime TEL (Tervist edendavate lasteaedade) võrgustikuga.


Lasteaias on kolm rühma  - 40 kohta.


Tööaeg 6.45 -18.00


Alammenüü