Vastemõisa lasteaed PÄEVALILL > Lapsevanemale > Soovitusi lugemiseks:

Soovitusi lugemiseks:

Kui laps tuleb lasteaeda

http://www.perekodu.ee/artikkel.php?id=15434

http://www.pereweb.ee/

Vt. Koolieelse lasteasutuse riiklik õppekava (Vabariigi Valitsuse 29. 05. 2008 määrus nr 87)

https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=12970917

Koolieelse lasteasutuse seadus

http://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=12957781

Koolieelse lasteasutuse tervisekaitse-, tervise edendamise, päevakava koostamise ja toitlustamise nõuete kinnitamine 

http://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=182080 

www.lasteaed.net

www.elf.ee

www.lastekaitseliit.ee

www.lll.ee

http://www.folklore.ee/Berta/

http://www.okokratt.ee/index.php?option=com_content&task=category&sectionid=6&id=48&Itemid=212

Koolieelse lasteasutuse seadus:

https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=12957355