Vastemõisa lasteaed PÄEVALILL > Lapsevanemale > Dokumendid

Dokumendid

 Avaldus lasteaia nimekirja kandmiseks

Avaldus lasteaiast lahkumiseks

Suure-Jaani valla lasteaedade lastevanemate poolt osa määra kinnitamine

Lasteaeda vastuvõtmise ja sealt väljaarvamise kord

Suure-Jaani Vallavalitsuse määrus rendihindade muutmise kohta