Vastemõisa lasteaed PÄEVALILL > Õppekava

Õppekava

MOTO:

MIDA MA  KUULEN, MA UNUSTAN,

MIDA MA NÄEN, MA MÄLETAN,

AGA MIDA MA TEEN, SELLEST SAAN ARU  (Konfuutsius)

ÕPPEKAVA LÜHITUTVUSTUS

Vastemõisa lasteaed Päevalill õppekava on koostatud lapsest lähtuvalt ja suunatud lapse arenemisele ja kasvamisele kui põhiprotsessile lasteaias. 

Vastemõisa lasteaed Päevalill õppekava lähtub Vastemõisa lasteaed Päevalill  liigist ja eripärast ning on vastavuses Koolieelse Lasteasutuse Seaduse ja Koolieelse lasteasutuse riikliku  õppekavaga (kinnitatud Vabariigi Valitsuse 29. mai 2008. a määrusega nr 87)

Lae alla lasteaed Päevalill õppekava (Uuendatud 2018)