Vastemõisa lasteaed PÄEVALILL

Vastemõisa lasteaed PÄEVALILL

Meie lasteaed avati 02.01 2007. aastal. Oleme Põhja-Sakala Vallavalitsuse allasutus.

Aadress:
Vastemõisa küla
Põhja-Sakala vald
71301 Viljandimaa

telefon: 4397295 
e-post: la.vastemoisa@suure-jaani.ee


Meie lasteaed osales ProgeTiigri seadmete taotlusvoorus ja saime lasteaiale erinevaid robootika vahendeid. 2019/2020 õppeaastal oleme planeerinud erinevaid seadmeid õppetegevustes kasutada.

 


1.veebruaril 2016 avati lasteaias projekti Uute lasteaiakohtade loomine Suure-Jaani vallas raames kolmas rühm. Rühmas on kohti 10 lapsele. Rühma avamist toetas Euroopa Liidu Sotsiaalfond.


Osaleme KIK-i poolt finatseeritavas projektis Vastemõisa lasteaia Võilille ja Sinilille rühmade looduse uurimisretked.

Hoolekogu:  Siim Kruuse (esimees), Pille Saar (hoolekogu aseesimees), Kaisa Kesanurm (protokollija), Jane Ojala (õpetajate esindaja) ja  Aires Põder (lasteasutuse pidaja esindaja).

Alus: Põhja-Sakala Vallavalitsuse korraldus nr 649, 25.09.2018 ning hoolekogu koosoleku protokoll nr 1/12.09.2018


Lasteaias on kolm rühma - 40 kohta.

Tööaeg 6.45 -18.00


Alammenüü