Vastemõisa lasteaed PÄEVALILL

Vastemõisa lasteaed PÄEVALILL

Meie lasteaed avati 02.01 2007. aastal. Oleme Suure-Jaani Vallavalitsuse allasutus.

Aadress:
Vastemõisa küla
Suure-Jaani vald
71301 Viljandimaa

telefon: 4397295 
e-post: la.vastemoisa@suure-jaani.ee

1.veebruaril 2016 avati lasteaias projekti Uute lasteaiakohtade loomine Suure-Jaani vallas raames kolmas rühm. Rühmas on kohti 10 lapsele. Rühma avamist toetas Euroopa Liidu Sotsiaalfond.


Osaleme KIK-i poolt finatseeritavas projektis Vastemõisa lasteaia Võilille ja Sinilille rühmade looduse uurimisretked.

Hoolekogu:  Siim Kruuse (esimees), Kadi Ehrberg, Elje Lindla, Kaisa Kesanum, Jane Ojala (õpetajate esindaja) ja  Liivi Lindemann (kooli pidaja esindaja).

Alus: Suure-Jaani Vallavalitsuse korraldus nr 359, 04.10.2017 ning hoolekogu koosoleku protokoll nr 1/25.09.2017


Lasteaias on kolm rühma - 40 kohta.

Tööaeg 6.45 -18.00


Alammenüü