Vastemõisa lasteaed PÄEVALILL

Vastemõisa lasteaed PÄEVALILL


Terviseamet on koostanud soovitused lasteaedadele seoses COVID-19 haiguse levimusega maailmas.


Hetkel haridus- ja teadusministeeriumi poolt ei nõuta haridusasutustes erakorraliste meetmete rakendamist, kuid arvestades ka grippi haigestumise hooajalist tõusu, pöörame oluliselt kõrgemat tähelepanu piisknakkuste ennetusmeetmetele.
Palume ka lapsevanematel kodustes tingimustes pöörata tähelepanu piisknakkuste ennetusmeetmetele.

NB! Lisaküsimuste korral on võimalik pöörduda Terviseameti Lõuna regionaalosakonna  kontakttelefonile 5823 8267

Meie lasteaed avati 02.01 2007. aastal. Oleme Põhja-Sakala Vallavalitsuse allasutus.

Aadress:
Vastemõisa küla
Põhja-Sakala vald
71301 Viljandimaa

telefon: 4397295 
e-post: la.vastemoisa@suure-jaani.ee


Meie lasteaed osales ProgeTiigri seadmete taotlusvoorus ja saime lasteaiale erinevaid robootika vahendeid. 2019/2020 õppeaastal oleme planeerinud erinevaid seadmeid õppetegevustes kasutada.

 


1.veebruaril 2016 avati lasteaias projekti Uute lasteaiakohtade loomine Suure-Jaani vallas raames kolmas rühm. Rühmas on kohti 10 lapsele. Rühma avamist toetas Euroopa Liidu Sotsiaalfond.


Osaleme KIK-i poolt finatseeritavas projektis Vastemõisa lasteaia Võilille ja Sinilille rühmade looduse uurimisretked.

Hoolekogu:  Siim Kruuse (esimees), Pille Saar (hoolekogu aseesimees), Kaisa Kesanurm (protokollija), Katrin Aavik, Tea Roosimägi (õpetajate esindaja) ja Põhja-Sakala vallavalitsuse haridusspetsialist või tema kohusetäitja - lasteasutuse pidaja esindaja

Alus: Põhja-Sakala Vallavalitsuse korraldus nr 517, 11.09.2019, pedagoogilise nõukogu 15.08.2019 protokoll nr 1-4/1, lastevanemate 03.09.2019 koosoleku protokoll nr 2-5/1 

2019 aastal ühinesime TEL (Tervist edendavate lasteaedade) võrgustikuga.


Lasteaias on kolm rühma  - 40 kohta.


Tööaeg 6.45 -18.00


Alammenüü